اهداف و اساسنامه

بسمه تعالی

مقدمه

  ” كارهاى بزرگ از ايده‌پردازى آغاز مي‌شود. اين ايده‌پردازى كارى نيست كه در اتاق‌هاى دربسته و در خلأ انجام بگيرد. بايد فكرهاى گوناگون، انديشه‌هاى گوناگون با آن سر و كار پيدا كنند، تماس پيدا كنند تا آنچه كه محصول كار هست، يك چيز عملى و منطقى از آب در بيايد. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۶) بايد «توليد نظريه‌ و فكر»، تبديل‌ به‌ يك‌ ارزش‌ عمومی‌ در حوزه‌ و دانشگاه‌ شود و در قلمروهای‌ گوناگون‌ عقل‌ نظری‌ و عملی‌، از نظريه‌سازان‌، تقدير بعمل‌ آيد و به‌ نوآوران‌، جايزه‌ داده‌ شود و سخنانشان‌ شنيده‌ شود تا ديگران‌ نيز به‌ خلاقيت‌ و اجتهاد، تشويق‌ شوند. بايد ايده‌ها در چارچوب‌ منطق‌ و اخلاق‌ و در جهت‌ رشد­اسلامی‌ با يكديگر رقابت‌ كنند و مصاف‌ دهند تا جهان‌ اسلام‌، اعاده‌ هويت‌ و عزت‌ كند و ملت‌ ايران‌ به‌ رتبه‌ای‌ جهانی‌ كه‌ استحقاق‌ آن‌ را دارد بار ديگر دست‌ يابد. من‌ بر پيشنهاد شما می‌افزايم‌ كه‌ اين‌ ايده‌ چه‌ در قالب‌ «مناظره‌های‌ قانونمند و توأم‌ با امكان‌ داوری‌» و با حضور «هيئت‌های‌ داوری‌ علمی‌» و چه‌ در قالب‌ تمهيد «فرصت‌ برای‌ نظريه‌سازان‌» و سپس‌«نقد و بررسی‌» ايده‌ آنان‌ توسط نخبگان‌ فن‌ و در محضر وجدان‌ علمی‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، تنها محدود به‌ برخی‌ قلمروهای‌ فكر دينی‌ يا علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ نيز نماند بلكه‌ در كليه‌ علوم‌ و رشته‌های‌ نظری‌ و عملی‌ (حتی‌ علوم‌ پايه‌ و علوم‌ كاربردی‌ و …) و در جهت‌ حمايت‌ از كاشفان‌ و مخترعان‌ و نظريه‌سازان‌ در اين‌ علوم‌ و در فنون‌ و صنايع‌ نيز چنين‌ فضائی‌ پديد آيد و البته‌ برای‌ آنكه‌ ضريب‌«علمی‌ بودن‌» اين‌ نظريات‌ و مناظرات‌، پائين‌ نيايد و پخته‌گوئی‌ شود و سطح‌ گفتگوها نازل‌ و عوامانه‌ و تبليغاتی‌ نشود، بايد تمهيداتی‌ انديشيد و قواعدی‌ نوشت‌. (پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جمعى از دانش ­آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه در مورد كرسی‌های نظریه‌پردازی، ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۱) “

    تصویرسازی، ایده‌­پردازی، نوآوری و پرداخت­‌های ذهنی اعم از تعریف، تحلیل، تفسیر و تبیین مسائل اساسی علوم ­انسانی، به صورت مستقیم و غیر­مستقیم بر نقش­بندی ذهنیت جامعه مؤثر خواهد­افتاد و در واقع محیط اجتماعی بسیاری از انگاره­‌های ذهنی خود را از نحوه تصویرسازی و ایده­‌پردازی مسائل مطرح در حوزه گسترده علوم­ انسانی اخذ می­‌کند.

   ایجاد زمینه و بسترسازی برای شناسایی، هدایت و حمایت از ایده­‌های نو در قلمرو علوم­ ا­نسانی با نگاه اسلامی در جهت تکامل زنجیره دانشی از اهمیت ویژه­‌ای در راستای اثرگذاری علوم­ انسانی ­اسلامی در جامعه برخوردار­است. در این راستا تأسیس مرکز نوآوری و ایده­‌پردازی در علوم ­انسانی اسلامی(مَنا) در جهت نیل به اهداف کنگره بین المللی علوم­ انسانی اسلامی جایگاه ویژه­‌ای پیدا می‌­کند. در راستای تحقق این مهمّ، اهداف و اساسنامه منا به شرح زیر ارائه می­‌گردد.

 ماده ۱: موضوع فعالیت

مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی ( مَنا) با هدف شناسایی، هدایت و حمایت از ایده‌های علمی ارزشمند در حوزه علوم انسانی اسلامی تحت نظارت شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به فعالیت می‌پردازد..

ماده ۲: اهداف

*کمک به عرضه ایده‌های نو در حوزه علوم انسانی اسلامی

*شناسایی صاحبنظران و اندیشه‌ورزان جوان در حوزه علوم انسانی اسلامی

*تشکیل شبکه اساتید راهبر و اندیشه‌ورزان حوزه علوم انسانی اسلامی

*مساعدت فکری و علمی اندیشه‌ورزان صاحب ایده‌های نو در حوزه علوم انسانی اسلامی

*فراهم ساختن زمینه پخته شدن ایده های نو و تبدیل آنها به نظریه های جامع

*تقدیر و پاسداشت اندیشه‌های نو و ارائه‌دهندگان آن

*پیشبرد و ارتقاء فضای رسانه‌ای حوزه تحول

*جریان‌سازی عرضه هدفمند تولیدات علمی در کنگره علوم انسانی اسلامی

*شناسائی نقاط برجسته و کشف خلاء های موجود در نقشه علمی حوزه تحولی علوم انسانی اسلامی