راهنمای دریافت طرح های پژوهانه

بسمه‌تعالی

شیوه نامه طرح پژوهانه مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی

مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی با هدف حمایت از ایده‌پردازان جوان، طرح‌های پژوهانه را به این افراد اختصاص می‌دهد. این طرح که در واقع حلقه علمی است، از تعدادی دانشجو یا طلبه (حداقل یک نفر) و استاد هادی تشکیل می‌گردد که می‌باید منجر به مقاله علمی در سطح علمی پژوهشی و بالاتر گردد.

چنانچه پژوهشگران حوزه علوم انسانی اسلامی تمایل دارند از این طرح استفاده نمایند، باید  موارد زیر را به مرکز ارسال فرمایند:

  • تفصیل ایده‌ای که مقرر می‌نمایند در خصوص آن طی سال آینده پژوهش نمایند.
  • اسامی افراد پیشنهادی همکار و رزومه ایشان.
  • الزامات بودجه‌ای و دیگر حمایت‌های مورد نیاز (سفر علمی، کتابخانه، رایانه و… ).

به منظور کسب اطلاعات و هماهنگی بیشتر می‌توانید با کارشناس مرکز جناب آقای داوری(۰۲۵۳۲۹۳۸۵۶۲/۰۲۵۳۲۹۱۲۹۱۰) تماس حاصل نمایید.

آیین نامه طرح‌های پژوهانه

فرم طرح تفصیلی طرح های پژوهانه

فرم ارزیابی جلسه