نمایندگان مرکز

در راستای تحقق بخشی از برنامه های راهبردی مرکز در خصوص شبکه‌سازی بین ایده پردازان و حمایت از نخبگان صاحب ایده در مناطق مختلف کشور ، نمایندگانی در مناطقی از کشور مشخص شده‌ است و ایده‌پردازان در استان‌های مختلف می‌توانند جهت ارائه ایده و آثار علمی خود به این افراد مراجعه نمایند. این افراد عبارتند از:

 

  •        دکتر مجتبی جاویدی (نماینده مرکز در استان‌های فارس و هرمزگان، عضو هیئت علمی بخش علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز)   رزومه

 

 

  •       دکتر سید عقیل حسینی (نماینده مرکز در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و خوزستان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج)  رزومه

 

 

  •     دکتر مهران رضایی (نماینده مرکز در استان مازندران، مدرس دانشگاه مازندران) رزومه

 

 

 

  •     دکتر حجت الله صادقی (نماینده مرکز در استان یزد، عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد) رزومه

 

 

  •      دکتر مهدی طغیانی (نماینده مرکز در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان) رزومه

 

  •      دکتر عبدالمحمد کاشیان (نماینده مرکز در استان سمنان، مدرس گروه اقتصاد دانشگاه سمنان)  رزومه

 

 

  •          دکتر سجاد محمدفام (نماینده مرکز در استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل، مدرس گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) رزومه

 

 

  •          دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی (نماینده مرکز در استان‌های خراسان‌ رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)  رزومه

 

 

 

  • دکتر حسن بوژمهرانی (نماینده مرکز در استان گلستان و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد، آزاد شهر گلستان) رزومه

 

 

  • دکتر حمیدرضا مقصودی (نماینده مرکز در استان قم ، مدرس دانشگاه)  رزومه