کد خبر : 1636
تاريخ ثبت خبر : 14 دسامبر 2017
ساعت بارگزاری خبر : 7:32 ب.ظ

معرفی مقاله در حوزه مدیریت اسلامی:


روش‌شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم، استقرایی از پژوهش‌های میان رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر

راهبردهاي پژوهش تدبر در قرآن شامل راهبرد آیه محور، راهبرد سیاق محور، راهبرد سوره محور، راهبرد داستان محور و راهبرد مسئله محور است که به نحو استقرایی از دل پژوهش‌هاي مدیریت اسلامی دهه گذشته، استخراج شده‌اند.

به گزارش مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی (مَنا) مقاله «روش شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم، استقرایی از پژوهش های میان رشته ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر» از دکتر میثم لطیفی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق «علیه السلام»)،  در دو فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، شماره پیاپی ۱۰، صص۲۵ـ۵۵ به چاپ رسیده که چکیده و اصل مقاله در ادامه می آید.

چکیده:

مطالعات میان رشته‌اي با تأکید بر علوم اسلامی، عرصه‌اي است که طی سال‌هاي گذشته، توجه بسیاري از دانشمندان و محققان را جلب کرده است. البته، یکی از مسائل عمده براي محققانی که وارد این عرصه شده‌اند، روش و فرایند پژوهش است. معرفی و تبیین روشی متقن و اتکاپذیر در پژوهش‌هاي میان رشته‌اي مدیریت اسلامی با تأکید بر منبع غنی و ارزشمند قرآن کریم، هدف اصلی این پژوهش است.

   بدین منظور، ضمن بررسی اجمالی مفاهیم تدبر و تفسیر قرآن و روش‌ها و گرایش‌هاي عمده تفسیري در علوم قرآنی، مطالعات میان رشته‌اي مدیریتی با صبغه قرآنی طی دهه اخیر، بررسی و راهبردهاي پژوهش تدبر در قرآن، با تأکید بر پژوهش‌هاي مدیریتی تبیین شد.

  راهبردهاي پژوهش تدبر در قرآن شامل راهبرد آیه محور، راهبرد سیاق محور، راهبرد سوره محور، راهبرد داستان محور و راهبرد مسئله محور است که به نحو استقرایی از دل پژوهش‌هاي مدیریت اسلامی دهه گذشته، استخراج شده‌اند. هر یک از راهبردهاي مذکور، کارکردها، فرایند و نقاط قوت و ضعفی دارد که در این مقاله، بدان‌ها توجه شده است. بدین ترتیب، می‌توان ادعا کرد که راهبرد تدبر در قرآن، فرآیند واحدي ندارد بلکه بر اساس هدف و مسئله پژوهش، تسلط و مهارت و زمانِ در اختیار پژوهشگر می‌توان راهبردهاي متمایزي را استخدام کرد. نهایتاً اینکه اعتبار پژوهش‌هاي تدبر در قرآن، موضوعی است که در این مقاله با تأکید بر دو محور اتقان و افاده و سؤالات متناظر و روش‌هاي ارزیابی آنها، بررسی شده است.

 

اصل مقاله:  مقاله روش شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *