کد خبر : 1793
تاريخ ثبت خبر : 3 مارس 2018
ساعت بارگزاری خبر : 10:15 ق.ظ

معرفی مقاله با عنوان:


روش پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی (رابطه مفهوم امت در قرآن کریم و مفهوم فرهنگ)

هدف اصلی مقاله، تبیین روش پیجویی مفاهیم مدرن علوم انسانی ـ اجتماعی در متون دینی است، از این حیث  نوشتار حاضر، به عنوان مطالعه موردی به واکاوی مفهوم فرهنگ به عنوان مفهومی مدرن در متن قرآن کریم پرداخته است.

به گزارش مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی (مَنا) مقاله «روش پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی (رابطه مفهوم امت در قرآن کریم و مفهوم فرهنگ)» از جناب آقای ادریس راموز (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول)) و حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی قانع (دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)) در دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات، سال بیست و چهارم، شماره اول (پیاپی ۵۱)، بهار و تابستان ۱۳۹۶: ۵ـ۳۵ به چاپ رسیده که چکیده و اصل مقاله در ادامه می‌آید.

چکیده:

امروزه مفهوم «فرهنگ» به عنوان قید مضاف در رشته‌های گوناگون علوم انسانی از جمله فلسفه، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، روان‌شناسی، نشانه‌شناسی و سیاست‌گذاری به کار می‌رود. در همین راستا به کارگیری مفهوم «فرهنگ» در این رویکردها و خاصتاً با نگاه علوم انسانی اسلامی، ایجاب می کند، روشی اتخاذ گردد تا بتواند علاوه بر فهم دقیق این مفهوم در حوزه اندیشه انسانی، قادر به پیجویی در متون دینی نیز باشد، فهم و شناخت مفاهیم شکل‌گرفته در فضای علوم انسانی و شناخت رویکرد و نظرگاه متون دینی نسبت به مفاهیم موجود و فهم روابط میان مفاهیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

   از این رو هدف اصلی مقاله، تبیین روش پیجویی مفاهیم مدرن علوم انسانی ـ اجتماعی در متون دینی است، از این حیث  نوشتار حاضر، به عنوان مطالعه موردی به مطالعه و واکاوی مفهوم فرهنگ به عنوان مفهومی مدرن در متن قرآن کریم پرداخته است. همچنین از اهداف دیگر این مقاله، می‌توان به فهم و شناخت مفهوم امت به عنوان یکی از مفاهیم قرآنی که با مفهوم فرهنگ دارای اشتراکاتی است، اشاره کرد که در مقاله به تبیین و تحلیل این رابطه پرداخته شده است. لذا این منطق گامی مهم در راستای بومی‌سازی علوم انسانی از طریق پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی به شمار خواهد آمد.

دریافت اصل مقاله: روش پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *