آخرین اخبـــار

  • مراکز تهیه منشورات کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

    بعضی از محصولات کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی عبارتند از: الگوهای کلان تولید علوم انسانی اسلامی، مبانی علوم انسانی اسلامی، کتاب نظریه، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و ... .

    تاریخ درج خبر: ۲۴ آذر, ۱۳۹۶