ارکان مرکز

بسمه تعالی

مقدمه

«كارهاى بزرگ از ايده‌پردازى آغاز مي‌شود. اين ايده‌پردازى كارى نيست كه در اتاق‌هاى دربسته و در خلأ انجام بگيرد. بايد فكرهاى گوناگون، انديشه‌هاى گوناگون با آن سر و كار پيدا كنند، تماس پيدا كنند تا آنچه كه محصول كار هست، يك چيز عملى و منطقى از آب در بيايد» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۶). «بايد «توليد نظريه‌ و فكر»، تبديل‌ به‌ يك‌ ارزش‌ عمومی‌ در حوزه‌ و دانشگاه‌ شود و در قلمروهای‌ گوناگون‌ عقل‌ نظری‌ و عملی‌، از نظريه‌سازان‌، تقدير بعمل‌ آيد و به‌ نوآوران‌، جايزه‌ داده‌ شود و سخنانشان‌ شنيده‌ شود تا ديگران‌ نيز به‌ خلاقيت‌ و اجتهاد، تشويق‌ شوند. بايد ايده‌ها در چارچوب‌ منطق‌ و اخلاق‌ و در جهت‌ رشد­اسلامی‌ با يكديگر رقابت‌ كنند و مصاف‌ دهند تا جهان‌ اسلام‌، اعاده‌ هويت‌ و عزت‌ كند و ملت‌ ايران‌ به‌ رتبه‌ای‌ جهانی‌ كه‌ استحقاق‌ آن‌ را دارد بار ديگر دست‌ يابد. من‌ بر پيشنهاد شما می‌افزايم‌ كه‌ اين‌ ايده‌ چه‌ در قالب‌ «مناظره‌های‌ قانونمند و توأم‌ با امكان‌ داوری‌» و با حضور «هيئت‌های‌ داوری‌ علمی‌» و چه‌ در قالب‌ تمهيد «فرصت‌ برای‌ نظريه‌سازان‌» و سپس‌«نقد و بررسی‌» ايده‌ آنان‌ توسط نخبگان‌ فن‌ و در محضر وجدان‌ علمی‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، تنها محدود به‌ برخی‌ قلمروهای‌ فكر دينی‌ يا علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ نيز نماند بلكه‌ در كليه‌ علوم‌ و رشته‌های‌ نظری‌ و عملی‌ (حتی‌ علوم‌ پايه‌ و علوم‌ كاربردی‌ و …) و در جهت‌ حمايت‌ از كاشفان‌ و مخترعان‌ و نظريه‌سازان‌ در اين‌ علوم‌ و در فنون‌ و صنايع‌ نيز چنين‌ فضائی‌ پديد آيد و البته‌ برای‌ آنكه‌ ضريب‌«علمی‌ بودن‌» اين‌ نظريات‌ و مناظرات‌، پائين‌ نيايد و پخته‌گوئی‌ شود و سطح‌ گفتگوها نازل‌ و عوامانه‌ و تبليغاتی‌ نشود، بايد تمهيداتی‌ انديشيد و قواعدی‌ نوشت‌» (پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جمعى از دانش ­آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه در مورد كرسی‌های نظریه‌پردازی، ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۱).

تصویرسازی، ایده‌­پردازی، نوآوری و پرداخت­‌های ذهنی اعم از تعریف، تحلیل، تفسیر و تبیین مسائل اساسی علوم ­انسانی، به صورت مستقیم و غیر­مستقیم بر نقش‌­بندی ذهنیت جامعه مؤثر خواهد­افتاد و در واقع محیط اجتماعی بسیاری از انگاره­‌های ذهنی خود را از نحوه تصویرسازی و ایده­‌پردازی مسائل مطرح در حوزه گسترده علوم­ انسانی اخذ می­‌کند.

ایجاد زمینه و بسترسازی برای شناسایی، هدایت و حمایت از ایده­‌های نو در قلمرو علوم­ ا­نسانی با نگاه اسلامی در جهت تکامل زنجیره دانشی از اهمیت ویژه­‌ای در راستای اثرگذاری علوم­ انسانی ­اسلامی در جامعه برخوردار ­است. در این راستا تأسیس مرکز نوآوری و ایده­‌پردازی در علوم ­انسانی اسلامی (مَنا) در جهت نیل به اهداف کنگره بین المللی علوم­ انسانی اسلامی جایگاه ویژه­‌ای پیدا می‌­کند. در راستای تحقق این مهم، اهداف و اساسنامه منا به شرح زیر ارائه می­‌گردد.

 ماده ۱: موضوع فعالیت

مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی ( مَنا) با هدف شناسایی، هدایت و حمایت از ایده‌های علمی ارزشمند در حوزه علوم انسانی اسلامی تحت نظارت شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به فعالیت می‌پردازد..

ماده ۲: اهداف

*کمک به عرضه ایده‌های نو در حوزه علوم انسانی اسلامی

*شناسایی صاحبنظران و اندیشه‌ورزان جوان در حوزه علوم انسانی اسلامی

*تشکیل شبکه اساتید راهبر و اندیشه‌ورزان حوزه علوم انسانی اسلامی

*مساعدت فکری و علمی اندیشه‌ورزان صاحب ایده‌های نو در حوزه علوم انسانی اسلامی

*فراهم ساختن زمینه پخته شدن ایده های نو و تبدیل آنها به نظریه های جامع

*تقدیر و پاسداشت اندیشه‌های نو و ارائه‌دهندگان آن

*پیشبرد و ارتقاء فضای رسانه‌ای حوزه تحول

*جریان‌سازی عرضه هدفمند تولیدات علمی در کنگره علوم انسانی اسلامی

*شناسائی نقاط برجسته و کشف خلاء های موجود در نقشه علمی حوزه تحولی علوم انسانی اسلامی

 

ارکان مرکز

ارکان مرکز شامل شورای راهبری منا، مدیریت منا، کمیته علمی و نمایندگان مرکز می‌باشد.

شورای راهبری منا: 

اعضای شورای راهبری:

 • سال ۹۳ ـ۹۵
  • دکتر میثم لطیفی: رئیس منا و رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)   رزومه
  • دکتر روح‌اله رازینی: قائم مقام منا و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)   رزومه
  • دکتر سیدمجتبی امامی: عضو شورای راهبری منا و رئیس مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)  رزومه
  • دکتر مصباح الهدی باقری کنی: عضو شورای راهبری منا و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)  رزومه
  • دکتر فرزاد جهان‌بین: عضو شورای راهبری منا و دبیر شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی   رزومه
  • دکتر سید مجتبی عزیزی: عضو شورای راهبری منا و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
  • دکتر علی غلامی: عضو شورای راهبری منا و رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)   رزومه
  • دکتر محمد نعمتی: عضو شورای راهبری منا و و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)   رزومه
 •  سال ۹۵ـ ۹۷
  • دکتر محمد نعمتی: رئیس منا و و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)  رزومه
  • دکتر سید مجتبی امامی: عضو شورای راهبری منا و رئیس مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)   رزومه
  • دکتر مصباح الهدی باقری کنی: عضو شورای راهبری منا و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)  رزومه
  • دکتر عطاء الله رفیعی آتانی: عضو شورای راهبری منا و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی  رزومه
  • دکتر فرزاد جهان‌بین: عضو شورای راهبری منا و دبیر شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی  رزومه
  • دکتر مهدی سپهری: عضو شورای راهبری منا و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
  • دکتر سید مجتبی عزیزی: عضو شورای راهبری منا و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
  • دکتر میثم لطیفی: عضو شورای راهبری منا و رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)   رزومه
  • دکتر محمدصادق نصراللهی: عضو شورای راهبری منا و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) رزومه

 

 • وظایف شورای راهبری:
  • سیاستگذاری و راهبری فعالیت‌های منا
  • هدایت و نظارت بر فعالیت‌های منا
  • مشاوره به رئیس منا

 

 • مدیریت منا
  • مدیر منا به پیشنهاد رئیس مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و با تأیید رئیس شورای سیاستگذاری کنگره علوم انسانی اسلامی تعیین می­گردد.
  • از جمله وظایف مدیر منا عبارتند از: سیاست گذاری فعالیت‌های منا، نظارت بر فعالیت‌های منا، انجام کلیه وظایف دبیرخانه شورای راهبری منا
  • جناب آقای دکتر میثم لطیفی ریاست مرکز را از تابستان سال ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵ برعهده داشتند.   رزومه
  • جناب آقای دکتر محمد نعمتی از آبان ۱۳۹۵ تاکنون ریاست مرکز را بر عهده دارند.   رزومه

 

 • کمیته علمی 

با هدف تقویت ارتباط با کمیسیون‌های تخصصی مرکز صدرا و بهره‌گیری از مشورت‌های کمیسیون‌های موجود، کمیته علمی منا با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مذکور تشکیل شده است که اعضای آن عبارتند از:

 1. دکتر محمدمهدی اسماعیلی (نماینده کمیسیون علوم سیاسی اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)   رزومه
 2. دکتر حمید بهره‌مند (نماینده کمیسیون فقه و حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)  رزومه
 3. دکتر مرتضی جوانعلی آذر (نماینده کمیسیون مدیریت اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام))
 4. دکتر مالک شجاعی جشوقانی (نماینده کمیسیون فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)   رزومه
 5. دکتر شهاب شریفی (نماینده کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی)
 6.  دکتر علی فتوتیان (نماینده کمیسیون ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی)
 7. دکتر مهدی موحدی بک نظر (نماینده کمیسیون اقتصاد اسلامی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام))  رزومه
 8. آقای حمید مهدی زاده (نماینده کمیسیون روانشناسی اسلامی و دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی)   رزومه