راهنمای برگزاری نشان

راهنمای عمل نشان

مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی به منظور شناسایی ایده پردازان و نوآوران اقدام به برگزاری نشست های ایده پردازی و نوآوری (نشان) نموده است؛ راهنمای عمل نشان در زیر قابل بارگیری است.

———————————————————————–

دریافت فرم شماره یک

به منظور برگزاری هرچه بهتر نشست ایده پردازی و نوآوری (نشان) فرمی جهت تکمیل توسط ایده پرداز تعبیه شده است؛ فرم مذکور در واقع حکم خلاصه ایده و تحقیق ایده پرداز را دارد که ایده پرداز می بایست درخواست خود برای برگزاری نشان را با تکمیل آن فرم ارائه نماید؛ فرم مذکور در زیر قابل بارگیری است:

———————————————————————–

دریافت فرم شماره دو

توضیح فرم شماره دو: به منظور احراز صلاحیت ایده ها و تحقیقات پیشنهادی برای برگزاری نشست ایده پردازی(نشان) فرمی جهت ارزیابی برگزاری نشست ایده‌پردازی و نوآوری (نشان) تدوین شده است؛ این فرم که توسط داور تکمیل می شود در نهایت امکان برگزاری نشان را تعیین می نماید. فرم مذکور را می توانید با کلیک بر روی آن بارگیری نمایید.

———————————————————————–

دریافت فرم شماره سه

توضیح فرم سه: فرم شماره سه فرمی است که ایده و تحقیق ایده پرداز را در هنگام برگزاری نشان ارزیابی می نماید؛ این فرم که توسط داوران حاضر در نشست تکمیل می شود تأیید یا رد ایده در نشتس توسط این فرم تعیین می شود؛ فرم مذکور را می توانید در زیر بارگیری نمایید.