راهنمای دریافت طرح های پژوهانه

بسمه‌تعالی

شیوه نامه طرح پژوهانه (هسته علمی) مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی

مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی با هدف حمایت از ایده‌پردازان جوان، طرح‌های پژوهانه را در حوزه علوم انسانی اسلامی در قالب هسته‌های علمی به این افراد اختصاص می‌دهد. این طرح که در واقع هسته علمی است، از تعدادی دانشجو یا طلبه یا دانش‌آموخته دانشگاه یا حوزه (حداقل یک نفر) و استاد راهنما تشکیل می‌گردد که می‌باید  منجر به حداقل یک مقاله علمي پژوهشي و یا یک کتاب گردد.

چنانچه پژوهشگران حوزه علوم انسانی اسلامی تمایل دارند از این طرح استفاده نمایند، باید  موارد زیر را به مرکز ارسال فرمایند:

  • تفصیل ایده‌ای که مقرر می‌نمایند در خصوص آن طی سال آینده پژوهش نمایند (پر کردن فرم طرح تفصیلی طرح‌های پژوهانه که در ذیل آمده ضروری است).
  • اسامی افراد پیشنهادی همکار و رزومه ایشان.
  • الزامات بودجه‌ای و دیگر حمایت‌های مورد نیاز (سفر علمی، کتابخانه، رایانه و… ).

به منظور کسب اطلاعات و هماهنگی بیشتر می‌توانید با کارشناس مرکز جناب آقای داوری(۰۲۵۳۲۹۳۸۵۶۲/۰۲۵۳۲۹۱۲۹۱۰) تماس حاصل نمایید.

آیین نامه طرح‌های پژوهانه

فرم طرح تفصیلی طرح‌های پژوهانه

فرم ارزیابی جلسه