آخرین اخبـــار

  • تشکیل هسته علمی فهم اجتماعی دین با حمایت منا

    هسته علمی فهم اجتماعی دین با حمایت منا تشکیل شد. اعضای این هسته را آقایان محمدصادق ذوقی و علی منصف‌زاده اصل تشکیل می‌دهند و دکتر نعمتی نیز استاد راهنمای این هسته علمی است.

    تاریخ درج خبر: 8 آگوست, 2019
  • ضرورت شکستن چرخه باطل خام فروشی در کشور

    استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: خام فروشی که غرب برای طی سالیان گذشته برای ما تعریف کرده ما را بی نیاز از تولید دانش کرده است در حالیکه انقلاب اسلامی باید چرخه باطل خام فروشی را بشکند.

    تاریخ درج خبر: 4 دسامبر, 2018